قالب وردپرس قالب وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس آموزش وردپرس

خدمات

 

شروع فعالیت : ۱۳۸۰

تاریخ تصویب : پاییز ۱۳۸۶
تاریخ تصویب در وزارتخانه : ۱۳۸۸
اهداف

» توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های گوش، گلو، بینی، سر و گردن

» انجام پژوهش های بنیادی، اپیدمیولوژیک و بالینی در جهت اصلاح نظام ارایه خدمات بهداشتی درمانی کشور با هدف جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی

»ایجاد بانک اطلاعاتی (جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه )

» آموزش نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های گوش، گلو، بینی، سر و گردن

»ترغیب، تشویق و همکاری با محققین

» کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

» همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشور ها و سازمان های بین المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران

محل مرکز

بیمارستان قائم- کنار دفتر گروه گوش و حلق – مرکز تحقیقات گوش،گلو،بینی و جراحی سر وگردن

 

خدمات مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی

خدمات قابل ارائه در مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی
گوش

تمپانوپلاستی گوش (ترمیم پرده گوش)

ماستوئیدکتومی گوش (حذف عفونت استخوان پشت گوش)

ترمیم استخوانچه ای گوش میانی ( پروتز و استفاده از استخوانچه های معیوب خود بیمار)

کاشت حلزون شنوایی

کاشت سمعک های داخل استخوان

استاپدکتومی

اعمال جراحی روی لاله گوش در بیمارانی که لاله گوش ندارند

اعمال جراحی روی کانال گوش خارجی در بیمارانی که کانال گوش بسته است

اعمال جراحی تومور های گوش میانی

اعمال جراحی تومور های کانال گوش داخلی (با همکاری جراحان اعصاب)

اعمال جراحی برای برطرف کردن سرگیجه

– شنت ساک آندر لنفا ئیک

– لایبیرنتکتومی

درمان کری های ناگهانی طبق پروتکل گروه

گذاشتن لوله تهویه در پرده های گوش برای بیمارانی که پشت پرده گوش ،مایع جمع شده است

گردن:
تیروئیدکتومی – حذف یکطرفه

_ حذف کامل

جراحی کیست ها و تود ه های مادرزادی گردن

جراحی غدد بزاقی تحت فکی

جراحی غدد بزاقی پاروتید

برداشتن غدد لنفاوی گردن (تک دایسکشن)

– یک طرفه
– دوطرفه

برداشتن تومور های وسیع در گردن

برداشتن تومورهای عروقی در گردن (کاروئید بادی تومور)

استفاده از فلاپ های دور دست برای جایگزینی پوست معیوب در گردن

بینی

اصلاح انحراف تیغه بینی

اعمال جراحی سینوسکوپی برای سینوسهای اتموئید(سینوزیت ها)

اعمال جراحی سینوسکوپی برای سینوسهای فروتنال (سینوزیت ها)

اصلاح تغیر شکل های بیرونی بینی (رینو پلاستی)

عمل جراحی برای پولیپ های داخل بینی

اعمال جراحی تومورهای بینی و سینوس

راه رسیدن به تومور هیپوتز از طریق سینوس اسفنوئید (با همکاری جراحی اعصاب )

حلق و دهان

برداشتن لوزه های (توشبکتومی)

– معمولی
– با لیزر
– با کوبلیش

برداشتن لوزه سوم

اعمال جراحی روی زبان

– برای تومور ها
– برای خرخر شبانه

اعمال جراحی روی کام – ترمیم شکاف کام

اعمال جراحی برای کنترل خرخر شبانه روی کام

باز کردن راه رسیدن به تومورهای مهره های اول و دوم (با همکاری جراحی اعصاب)

حنجره:

اعمال میکروسکپی روی طناب های صوتی با لیزر

– برای پولیپ های طناب صوتی
– برای ندول های طناب صوتی
– برای پایپلوماتوز

اعمال جراحی در ضایعات قسمت فوقانی حنجره (یا خطوط قسمت تحتانی حنجره)

– سویرا کریکوئید لارنژکتومی

اعمال جراحی در ضایعات تمام حنجره و برداشتن حنجره

– لارنژکتومی توتال

تراکتوستومی (باز کردن راه هوایی …….از طریق گردن)

عمل جراحی روی تراشه برای – برداشتن تنگی های تراشه (با همکاری جراحی توراکس)

– برای حذف تومورهای تراشه